Wilt u lid worden?

€25 per gezin / jaar

Iban: BE70 441705003125

Mededeling:

lidmaatschap “Jaartal” – uw naam

Inleiding

Er bestaan meer dan 600 verschillende spierziekten. Een zestal ervan komen frequenter voor dan andere. Zeldzame en minder zeldzame spierziekten vormen samen een belangrijke groep van aandoeningen.

In België waren in 2011 ongeveer 3400 patiënten geregistreerd met een spieraandoening. Vermoed wordt dat dit aantal een onderschatting is van het reële aantal.

Het Logo

Met in ‘het logo’ het kind dat op de kade, aan de kant , moet blijven en aldus wemelende, immer jolige bewegen van vriendjes alleen maar kan gadeslaan, heeft kind aan de kade als algemene doelstelling: Het bevorderen van aandacht voor en dienstverlening aan kinderen met neuromusculaire aandoeningen en hun familieleden.

Onze vereniging steunen?

U kan een vrijblijvende gift storten.

Iban: BE70 441705003125

Vanaf €40 ontvangt u een fiscaal attest.